ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 15/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1915

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

   Προς τους κ.κ.:Α)Πέτρο Βαφίνη,Δήμαρχο

                   Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

          

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14/2014 Δημόσια Τρίτη Επαναληπτική Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 22η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί τροποποίησης της αριθμ.224/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης- Στοχοθεσία του δήμου Αλοννήσου έτους 2014

   2. Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ πρου/σμού 60.000 ευρω

   3. Περί εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 8.000,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ

   4. Χορήγηση προέγρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

   5. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Αλοννήσου έτους 2014

   6. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Αλοννήσου για το έτος 2014

   7. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικου Συλλόγου Παλιάς Αλοννήσου για το έτος 2014

   8. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Συλλόγου Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αλοννήσου, για το έτος 2014

   9. Εγκριση 1ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου" για το οικον. έτος 2014

10. Εγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου"

11. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2013 Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2013 και κατανομής υπόλοιπων ΣΑΤΑ 2009, 2010,2011,2012 και 2013

12. Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ πρου/σμού 28.000 ευρω

13. Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ,ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

14. Εγκριση ή μή του 1ου ΑΠΕ για το έργο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

15. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

16. Περί εξέτασης αίτησης της κ. TAFEL REGINA του EBERHARD για παροχή υδροδότησης στην διόρωφη κατοικία της στην περιοχή Πλαγιές Αλοννήσου

17. Περί εξέτασης αίτησης του κ. BOOTH JULIAN του ROGER για παροχή υδροδότησης στην ισόγεια οικία του στην περιοχή Ισώματα Αλοννήσου

18. Περί δακοκτονίας 2014

19. Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Πέτρου Βαφίνη

20. Περί εξέτασης των αριθμ. 6251/13-11-2013 και 910/26-02-2013 αιτήσεων της κ. Κυριακής Θεοδωρίδου του Αθανασίου

21. Περί εξέτασης της αριθμ. 1205/13-03-2014 αίτησης της κ. Χριστίνας Τσουκανά του Αντωνίου

22. Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης- μη απαίτησης που αφορά γεωτεμάχιο της Μ.Τυμπλαλέξη στη θέση Βαμβακιές από το δήμο Αλοννήσου

23. Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης- μη απαίτησης που αφορά γεωτεμάχιο του Δημητρίου Χαμουργιωτάκη στη θέση Ισιώματα από τον δήμο Αλοννήσου

Σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ύστερα από Τρίτη πρόσκληση λαμβάνονται απ[οφάσεις εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 14/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1867

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr  

Προς τους κ.κ.:α)Πέτρο Βαφίνη, Δήμαρχο

               Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρος

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13/2014 Δημόσια Εκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

  

1. Περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την αγορά νερού μέσω εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι από την αναβολή της συζήτησης του κινδυνεύουν τα συμφέροντα του δήμου, λόγω της αναμενόμενης λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες με ότι αυτή συνεπάγεται.

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,την 17η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

10 Απριλίου 2014 Σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 10/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1822

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr  

Προς τους κ.κ.: Α) Βαφινη Πετρο, Δημαρχο

                Β) Δημοτικους Συμβουλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10/2014 Δημόσια Τακτική δεύτερη, επαναληπτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί τροποποίησης της αριθμ.224/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης- Στοχοθεσία του δήμου Αλοννήσου έτους 2014

   2. Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ πρου/σμού 60.000 ευρω

   3. Περί εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 8.000,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ

   4. Χορήγηση προέγρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

   5. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Αλοννήσου έτους 2014

   6. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Αλοννήσου για το έτος 2014

   7. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικου Συλλόγου Παλιάς Αλοννήσου για το έτος 2014

   8. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Συλλόγου Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αλοννήσου, για το έτος 2014

   9. Εγκριση 1ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου" για το οικον. έτος 2014

10. Εγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου"

11. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2013 Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2013 και κατανομής υπόλοιπων ΣΑΤΑ 2009, 2010,2011,2012 και 2013

12. Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ πρου/σμού 28.000 ευρω

13. Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ,ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

14. Εγκριση ή μή του 1ου ΑΠΕ για το έργο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

15. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

16. Περί εξέτασης αίτησης της κ. TAFEL REGINA του EBERHARD για παροχή υδροδότησης στην διόρωφη κατοικία της στην περιοχή Πλαγιές Αλοννήσου

17. Περί εξέτασης αίτησης του κ. BOOTH JULIAN του ROGER για παροχή υδροδότησης στην ισόγεια οικία του στην περιοχή Ισώματα Αλοννήσου

18. Περί δακοκτονίας 2014

19. Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Πέτρου Βαφίνη

20. Περί εξέτασης των αριθμ. 6251/13-11-2013 και 910/26-02-2013 αιτήσεων της κ. Κυριακής Θεοδωρίδου του Αθανασίου

21. Περί εξέτασης της αριθμ. 1205/13-03-2014 αίτησης της κ. Χριστίνας Τσουκανά του Αντωνίου

22. Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης- μη απαίτησης που αφορά γεωτεμάχιο της Μ.Τυμπλαλέξη στη θέση Βαμβακιές από το δήμο Αλοννήσου

23. Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης- μη απαίτησης που αφορά γεωτεμάχιο του Δημητρίου Χαμουργιωτάκη στη θέση Ισιώματα από τον δήμο Αλοννήσου

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 03/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1691

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr  

Προς τους κ.κ.:A) κ. Βαφινη Πέτρο, Δήμαρχο

               Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

          

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8/2014 Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 7η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

ΠρόσκλησηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 13/03/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1204

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.:Α)κ. Βαφίνη Πέτρο,Δήμαρχο

               Β)κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος          

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 17η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί ψήφισης πίστωσης 600,00 ευρω και έγκρισης διοργάνωσης δεξίωσης κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2014.

   2. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 12.235,10 ευρω από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων και των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη-εργαζομένου)

   3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 2.649,89 ευρω από τους ΚΑΠ έτους 2014 για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ Σ΅ΠΙΤΙ για το Α τρίμηνο 2013

   4. Περί 2ης αναμόρφωσης του πρου/σμού οικον. έτους 2014

   5. Εγκριση της αριθμ. 10/2014 απόφασης του ΔΣ του ΟΠΑΚΔΑ

   6. Εγκριση της αριθμ. 15/2014 απ0όφασης του ΔΣ του ΟΠΑΚΔΑ

   7. Χορήγηση αδειών μουσικών καταστημάτων υγειον. ενδιαφέροντος

   8. Περί αποδοχής και κατανομής αδιάθετης πίστωσης ποσού 6.714,67 ευρω για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 από ΚΑΠ έτους 2013

   9. Περί ψήφισης 15.498,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής πολιτικής, μάρκετινγκ, προβολής κ.λπ από την εταιρία με την επωνυμία MTC GROUP (Εταιρεία Συμβούλων ΕΠΕ)

10. Περί έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη

11. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

12. Περί έγκρισης διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου του δήμου και των νομικών του προσώπων

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα  

16 Ιανουαρίου 2014 Σε ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την αγορά ακινήτου

Ο δήμος Αλοννήσου πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση Κοιμητηρίου (Νεκροταφείου). Για το λόγο αυτό καλεί όσους ιδιοκτήτες διαθέτουν γεωτεμάχια προς πώληση να προσέλθουν στο δήμο από την 16η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2014 προκειμένου να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά .

Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις .

  • Να έχει έκταση 3-4 στρέμματα.
  • Η κλίση του εδάφους να είναι μικρή έως μέτρια.
  • Να απέχει τουλάχιστον 250 μέτρα από τα όρια οικισμού.
  • Να απέχει τουλάχιστον 100 μέτρα από κατοικία, πηγάδια, πηγές και γεωτρήσεις.
  • Το έδαφος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο και πορώδες και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι χαλικώδες, ρωγμώδες, συμπαγές και καθαρά αργιλώδες.
  • Να έχει πρόσβαση σε οδό.
  • Να είναι συμβατό με τις εγγραφές του κτηματολογίου.
  • Να έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική έκταση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά, Τοπογραφικό διάγραμμα ή Κτηματολογικό διάγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του δήμου Αλοννήσου (κα Δ. Κυριαζή). Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2424350215 και 2424350221.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΒΑΦΙΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 02/01/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 01

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.: A) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

               Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος          

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1/2014 Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 6η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Διενέργεια τιμητική εκδήλωσης και απονομή τιμητικής πλακέτας στον ιατρό Γεώργιο Χ. Αθανασίου για την προσφορά του ως ιατρός στην κοινωνία της Αλοννήσου.

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                              Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 19/12/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 7089

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.: Α) Πέτρο Βαφίνη, Δήμαρχο

               Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 25/2013 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 23η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Εγκριση πρου/σμού και ΟΠΔ του Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α οικον. έτους 2014

   2. Εγκριση πρου/σμού και ΟΠΔ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικον. έτους 2014

   3. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο οικον. καταστάσεων οικον. έτους 2012 του δήμου Αλοννήσου

   4. Περί έγκρισης α)της Τροποποίησης της Μελέτης και β)της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με την Περιφέρεια θεσσαλίας για το έργο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

   5. Περί διόρθωσης της αριθμ. 200/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

   6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

   7. Υποβολή της αριθμ. 15/2013 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήμου Αλοννήσου

   8. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

   9. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

10. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ"

11. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Π.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

12. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

13. Περί έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Πετρου Βαφίνη

14. Περί κατανομής πιστώσεων χρηματοδότησης ΥΠΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09

15. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της Μελέτης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΕΩς ΓΙΑΛΙΑ και β)Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013, ΑΞΟΝ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

16. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της μελέτης του έργου ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΒΡΥΣΙΤΣΑ και β)υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΔ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013, ΑΞΟΝ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

17. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖ ΓΙΑΛΟ και β)υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 -2013 ΑΞΟΝ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου

18. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της μελέτης του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και β)Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013, ΑΞΟΝ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου

19. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της μελέτης του έργου ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΟΤΣΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ και β)υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013, ΑΞΟΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας" για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου

                                              Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 26/11/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 6647

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.:Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

               Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22/2013 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 30η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ