ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 13:25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/2016 ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  18/11/2016                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5036

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Άγγελο ,  μέλος

2) Κυριαζή Μαγδαληνή,  μέλος

3)Τσουκανά Χριστίνα,  μέλος

4) Χρήστου Δημήτριο,  μέλος

5) Αναγνώστου  Γ. Παναγιώτη,  μέλος

6) Καρακατσάνη  Απόστολο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 22 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ.ΕΝ.Α.Κ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

2  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για δικαστικό συμβιβασμό σε σχέση με την από 22-08-2016 με αρ. κατάθεσης ΤΜ 134/16 αγωγή του Δ. Θανασέκου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου/ Τακτική Διαδικασία αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών (αφορά εδαφικό τμήμα 210,80 τ.μ αγροτικής οδού στο ανατολικό σύνορο της ιδιοκτησίας του ενάγοντος στη θέση Κοκκινόες , ήδη μετατοπισθέντος σε παραχωρηθέν στη δημόσια χρήση τμήμα στο βόρειο σύνορο της  ιδιοκτησίας του ενάγοντος εμβαδού 221,20 τ.μ, αξίας του αντικειμένου της δίκης μικρότερης των 30.000 ευρω και παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων καθώς και έγκριση δαπάνης ύψους 1.085,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του.

3  Εγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΤΣΗ

4  Εγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ

5  Εγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟ

6  Περί ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι 31-12-2016

7  Περί διάθεσης και ψήφισης πίστωσης ποσού 160,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για το οικον. Έτος 2016 και δέσμευση πίστωσης 1.754,56 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για το οικον. Έτος 2017 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8  Περί 6ης αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων -εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2016

9  Συμπλήρωση της αριθμ. 93/2016 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ  περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και τα άτομα που ζούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

10  Ψήφιση  πίστωσης 1.500 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 613 φορές