ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016 12:17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  3/11/2016                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 4825

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Άγγελο  μέλος

2) Κυριαζή Μαγδαληνή μέλος

3)Τσουκανά Χριστίνα μέλος

4) Χρήστου Δημήτριο  μέλος

5) Αναγνώστου  Γ. Παναγιώτη μέλος

6) Καρακατσάνη  Απόστολο  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 7 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση - υπεράσπιση του Δημάρχου Αλοννήσου Π. Βαφίνη ενώπιον του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Λάρισας, στις 10-11-2016 προς υποστήριξη εφέσεως του    κατά     της 1942/2015 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου και έγκριση δαπάνης 1.922,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

2  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/ Τακτική Διαδικασία κατά του Ελληνικού Δημοσίου στις 17-11-2016 και έγκριση δαπάνης 2.170,00 ευρω

3  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση εγγράφων ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006  στη Λάρισα στις 24-10-2016 και έγκριση δαπάνης 1.085,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

4  Περί ανατροπής απόφασης ανάληψης δέσμευσης πίστωσης 11.100 ευρω με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΒΟΤΣΗ

5  Εγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων μετά την 5η αναμόρφωση του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2016

6  Εγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης με τίτλο ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΌ 8 ΚVA  Νο 0 σε 85  KVA  Νο 5 της παροχής με αριθμό 40102272-03 στη ΒΟΤΣΗ

7  Περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες,  τους πολυτέκνους, τους τριτέκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και τα άτομα που ζούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του δήμου μας

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 598 φορές