ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016 10:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/2016 ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  11/8/2016                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 3788

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Άγγελο,  μέλος

2) Κυριαζή Μαγδαληνή,  μέλος

3)Τσουκανά Χριστίνα,  μέλος

4) Χρήστου Δημήτριο,  μέλος

5) Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη,  μέλος

6) Καρακατσάνη  Απόστολο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 16 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού και κατακύρωσης του  διαγωνισμού για το έργο ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ πρου/σμού 50.000 ευρω συμ/νου ΦΠΑ

2  Περί  έγκρισης ή μη του πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ πρου/σμού 30.000 ευρω συμ/νου ΦΠΑ

3  Περί έγκρισης της δαπάνης 310,00 ευρω και ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, για τη συνδρομή κωλύματος διορισμού εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ με τρίμηνη απασχόληση .Αριθμ. Πρωτ. 2837/10-06-2016 ανακοίνωση πρόσληψης Δημάρχου

4  Εγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ

5  Εγκριση δαπάνης 4.464,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ και ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου πρός απόκρουση εφέσεως του Giorgio Felice Pio Rossi - Cairo και του Αναστάσιου Καλογιάννη του Γεωργίου κατά του δήμου Αλοννήσου

6  Περί  ψήφισης πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ πρου/σμού 12.735,00 ευρω

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 784 φορές