ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 14:54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ ΣΤΙΣ 8/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                               Αλόννησος 4/6/2018                                                                                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ/λου 2585

  

Προς μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο, μέλος

2) Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο , μέλος

3)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο , μέλος

4) Καλογιάννη Ν. Μιχαήλ, μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος, μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7 / 2018   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, την 8 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 α) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία (Κτηματολογικές Διαφορές), για την απόκρουση της από 09-03-2018 και με αριθμ. κατάθεσης ΤΜ58/09-03-2018 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής (εδαφική έκταση εμβαδού 388,75 τ.μ., περιοχή «Τουρκονέρι», ΚΑΕΚ 350141407063) της Maria Luisa Gatti του Pietro και της Angela Cappeller και β) έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την αμοιβή του.

2 α) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία (Κτηματολογικές Διαφορές), για την απόκρουση της από 09-03-2018 και με αριθμ. κατάθεσης ΤΜ62/09-03-2018 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής (εδαφική έκταση εμβαδού 437,21 τ.μ., περιοχή «Τουρκονέρι», ΚΑΕΚ 350141407028) του Giorgio Felice Pio Rossi-Cairo του Mario και της Anna-Maria και β) έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την αμοιβή του.

3 Περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών του Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 πρου/σμού 59.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% = 73.160,00

4 Περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

5 Περί έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών - Μελέτης, του Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (38) ΘΕΣΕΩΝ».

6             Περί Ψήφισης Πίστωσης ποσού 82.811,43 Ευρώ, για το έργο με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ».

7              Περί Ψήφισης Πίστωσης ποσού 6.200,00 Ευρώ σε βάρος τους Κ.Α.30.6233.01 για τα «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

8             Περί Ψήφισης Πίστωσης ποσού 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.25.6117.01 για «Αμοιβές ελευθ. Επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ)».

                                                                                                                          

                                                                                     Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 346 φορές