ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 14:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 22/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  27/11/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5248

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Καλογιάννη  Θεόδωρο,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 1 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 7ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων οικον. Έτους 2017

2  Περί καθορισμού όρων για την σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 120.000 ευρω με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Τραπεζικό ίδρυμα για την  προμήθεια καινούργιου λεωφορείου 38 θέσεων

3  Περί  ανατροπής της αριθμ. 4786/25-10-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 184 πίστωσης ύψους 1.000 ευρω του πρου/σμού εξόδων του ΚΑ 25/6233.01 που θα διατεθούν με νέα απόφαση της ΟΕ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από χρηματοδότηση του ΥΠ. ΕΣ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)

4  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στην συνεδρίαση  στις 9-1-2018, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων στο ίδιο δικαστήριο, προς απόκρουση πρόσθετης παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου κατά δήμου Αλοννήσου και Ανδρέα Χάλαρη, περί αναγνωρίσεως κυριότητας του δημοσίου στην έκταση που διεκδικεί από τον δήμο ο Α. Χάλαρης με την αριθμ. 493/2011 αγωγή επί εδαφικής εκτάσεως στη θέση ΚΑΒΑΚΙΑ εμβαδού 16.389,40 τα.μ και έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.215,20 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

5  Περί έγκρισης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και περί διάθεσης πίστωσης  4.464,00 ευρω από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)

6  Καθορισμός συνδρομών μελών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους για την περίοδο 2016-2017

7  Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 403 φορές