ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 13:51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/2017 ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                      Αλόννησος  4/8/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ/λου 3445

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,   μέλος

2) Καλογιάννη  Δ. Θεόδωρο,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 8 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  ψήφισης  πίστωσης   1.890,84 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Α 30.6662.01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

2  Ορισμός πληρεξουσιου  δικηγόρου

3  Περί  έγκρισης  πραγματοποίησης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος        διαφόρων ΚΑ μετά την 5η Αναμόρφωση του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

4  Ψήφιση πίστωσης 16.963,20 ευρω σε βάρος του ΚΑ 20/6262.05 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ πρου/σμού 13.680 ευρω    πλέον ΦΠΑ 24% συνολικός πρου/σμός 16.963,20 ευρω

5  Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25.7131.05 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ

6  Περί  έγκρισης συνολικής πολυετούς δαπάνης ποσού 1.636.800,00 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.03 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ και έγκριση διάθεσης πίστωσης   ποσού 5.000 ευρω για το τρέχον έτος 2017

7  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.05 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

8  Περί ψήφισης πίστωσης 5.580 σε βάρος του ΚΑ 20.6117.03 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

9  Περί ψήφισης πίστωσης 15.000 ευρω σε βάρος  του ΚΑ 20/7135.01 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7135.09 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΛΑΒΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

11  Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράταση στη συνεδρίαση στις 24-10-2017 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου/Τακτική Διαδικασία, σύνταξη  και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων προς απόκρουση αγωγής  του Ανδρέα Χάλαρη του Νικολάου και β) έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 1.215,20 ευρω  συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

                                                                                                                         

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                             Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 549 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/2017 ΟΕ