Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 09:51

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2017 ΟΕ Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και ψήφισης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του πρου/σμού για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου

Διαβάστηκε 440 φορές