Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 28/07/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 4300

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr   Προς τους κ.κ.:Α) Βαφινη Πετρο, Δημαρχο

                                            Β) Δημοτικούς Συμβούλους

                                 1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

                                 2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

                                3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχο    

                                 4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

                                 5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

                                6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

                                 7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

                                 8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

                                 9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

                                 10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

                                 11) Σουτζούκης Βασίλειος, Γραμματέας  

                                 12) Μαλαματένιας Βάϊος, Μέλος        

                                 13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

                                 14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

                                 15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

                                 16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

                                           

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21/2014 Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, , την 28η Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. έτους 2014 για μεταφορά πιστώσεων για τις αποζημιώσεις των εκλογικών συνεργείων

   2. Περί 4ης αναμόρφωσης του πρου/σμού οικον. έτους 2014

   3. Περί ρύθμισης οφειλών με τον Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/ΤΑ/14-04-14)και τις διατάξεις του άρθρου 51

   4. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειον.ενδιαφέροντος.

     Τα θέματα κρίνονται ως κατεπείγοντα διότι αφορούν την ευρυθμη λειτουργία του δήμου και τα συμφέροντα των πολιτών

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

Διαβάστηκε 1104 φορές