Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 12/2014

Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,την 17η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 11/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1841

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.:Α) κ. Πέτρο Βαφίνη , Δήμαρχο

               Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

          

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,την 17η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2014

   2. Περί χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

   3. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 2.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του φιλόπτωχου ταμείου Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Παρασκευής Αλοννήσου για το έτος 2014

4. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)

                                              Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

Διαβάστηκε 1415 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Μαϊος 2014 10:58