ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 13:50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 07/02/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 596

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.: Α) κ. Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

               Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος          

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,την 11η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί έγκρισης άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης λόγω ειδικών συνθηκών για την σύνταξη μελετών του δήμου Αλοννήσου

   2. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΒΡΥΣΙΤΣΑ και β)Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΟΝ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για την χρηματοδότηση του έργου

   3. Περί α) έγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖ ΓΙΑΛΟ και β)Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007- 2013, ΑΞΟΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για τη χρηματοδότηση του έργου

   4. Περί α)Εγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΕΩς ΓΙΑΛΙΑ και β)Υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013, ΑΞΟΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για τη χρηματοδότηση του έργου

   5. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΟΤΣΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ και β)υποβολή πρότασης στο επιχειρισκαό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΟΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Πιοότητα ΖΑωής Θεσσαλίας για την χρηματοδότηση του έργου

   6. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΩΡΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και β)υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΟΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας" για την χρηματοδότηση του έργου

   7. Περί α)έγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΙΣΙΕΣ και β)υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΟΝ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας για την χρηματοδότηση του έργου

   8. Περί 7ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2013

   9. Περί 1ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. έτους 2014

10. Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματων υγειονομικού ενδιαφέροντος

11. Περί έγκρισης ή μή του 1ου ΑΠΕ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΑΠΕΔΑ, ΕΣΩΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)

12. Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 6.714,67 ευρω για την ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2014 από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2014

13. Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 1.032,11 για την ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ από κεντρικους αυτοτελείς πόρους έτους 2014

14. Περί ψήφισης πίστωσης 2.214 ευρω για την συνεχιζόμενη σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής πολιτικής, μάρκετινγκ, προβολής κλπ απο την εταιρία με την επωνυμία MTC Media-Π.ΜΑΡΤΑΚΗΣ΅& ΣΙΑ ΟΕ, πρου/σμού 13.284 ευρω

15. Περί ψήφισης πίστωσης 1.845 ευρω για τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας "Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του δήμου" για την προβολή του δήμου Αλοννήσου στο περιοδικό γάμου "Wedding in Grecce" πρου/σμού 1.845 ευρω

16. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες του δήμου Αλοννήσου

17. Περί κατανομής υπολοίπου α)ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2005, Β)ΝΟΜ.ΤΑΜΕΙΟ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, Γ)ΝΟΜ.ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΑΣΚ.ΟΙΚ.ΤΟΠΟΘ.ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦ Δ)ΝΟΜ.ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΑΣΚ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ε)ΝΟΜ.ΤΑΜΕΙΟ/ΤΣΙΜΕΝΤ.ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ, ΣΤ)ΥΠ.ΕΣ ΕΠΤΑ/ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Ζ)ΥΠ.ΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ.ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2005, Η)ΥΠ.ΕΣ/ΘΗΣΕΑΣ/ΠΟΛ.ΥΠΟΔΟΜΕΣ

18. Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09 ποσού 96.245,41 ευρω

19. Περί κατανομής ποσού 2.000 ευρω από υπόλοιπα ΥΠ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤΥ & ΤΡΟΦ/ΕΚΣΥΓΧ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ" έτους 2014 πρου/σμού 2.000 ευρω

20. Περί κατανομής υπολοίπου πιστώσεων α)ΔΩΡΕΑ Γ.ΤΖΑΝΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ, β)ΥΠ.ΕΣ/ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ.ΣΧΟΛ ΚΤΙΡ Ν 2880/01, Γ)ΥΠ.ΕΣ/ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ 2007 και δ)ΥΠ.ΕΣ/ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ.ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ 2008 για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤ. ΔΑΠΕΔΑ πρου/σμού 6.800 ευρω συμπ/νου ΦΠΑ 16%

21. Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 1.400.000 ευρω της ΣΑΕΠ 117 της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επιχορήγηση του δήμου Αλοννήσου για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

22. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης

23. Περί εξέτασης άιτησης του κ. ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για παροχή υδροδότησης στην εξοχική κατοικία του στην περιοχή ΜΗΛΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

24. Καθορισμός ωραρίου φαρμακείων , διημερεύσεις, διανυκτερεύσεις         φαρμακείων.

25. Περί έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

26. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ συνολικού πρου/σμού 6.800 ευρω

27. Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ συνολικού πρου/σμού 1.000 ευρω

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα    

Διαβάστηκε 1345 φορές