ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 11:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 19/07/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 4254

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

Προς τους κ.κ.: Α)κ. Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχος

               Β)Δημοτικούς Συμβούλους        

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος          

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17/2013 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,την 24η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί κατανομής χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠ.ΠΟΛΙΤΩΝ, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ πρου/σμού 16.698,34 ευρω.

   2. Περί χορήγησης άδειας μουσικής ή χρησης μουσικων οργάνων σε καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος

   3. Περί ψήφισης πίστωσης 1.845,00 ευρω για συμμετοχή του δήμου στην παγκόσμια καμπάνια για γάμους στην Ελλάδα - weddings in Greece

   4. Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας Εκτύπωσης φυλλαδίων και εντύπων τουριστικου περιεχομένου, πρου/σμού 5.000 ευρω

   5. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 500,00 ευρω και έγκριση συμμετοχής του δήμου στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Παραλιών Υψηλής Ποιότητας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών για το έτος 2014

   6. Περί σύμφωνης γνώμης ή μή για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού στη νησίδα Ψαθονήσι Αλοννήσου

   7. Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλοννήσου

   8. Εξέταση αίτησης του Π.Βλάϊκου

   9. Περί έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας του Αντ/ρχου Κων/νου-Ορέστη Παπαχρήστου

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

 

Διαβάστηκε 1400 φορές