ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 12:02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2017 ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  17/3/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 898

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο, Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο, Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  5 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Τροποποίηση- συμπλήρωση του άρθρου 8 της αριθμ. 110/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός  λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου)

2  Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 5 παρ. 3 της αριθμ. 150/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής)

3  Ορισμός μελών  τακτικών και αναπληρωματικών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του δήμου

4  Ορισμός τακτικού μέλους στο ΔΣ του ΔΛΤ εκ μέρους της μειοψηφίας

5  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

6  Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές α) παραλαβής έργων, β) Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, γ) Παραλαβής Ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών οχημάτων και δ) Παραλαβής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού του δήμου Αλοννήσου για το έτος 2017

7  Εγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για τις προμήθειες α) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών  των σχετικών υπηρεσιών, γ) τροφίμων για τις ανάγκες του δήμου των ιδρυμάτων  και όλων των νομικών του προσώπων για το οικον. Έτος 2017

8  Εγκριση λύσης σύμβασης με την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία  ΕΜ ΤΙΣΙΓΚΡΟΥΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη στις 16-3-2017 στην Αθήνα, στα Φάρσαλα, τη Λαμία και στο Βόλο για διάφορα θέματα του δήμου Αλοννήσου και β) λεγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  υψους 1.000 ευρω

10  Εγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του  έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

11  Ενημέρωση και γνωμοδότηση περί της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

12  Εγκριση της μελετης με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΤΣΗ

13  Αποτελεσμα εκτέλεσης  πρου/σμού Δ τριμήνου 2016 του ΝΠΔΔ ΔΛΤ

14  Εγκριση 1ης αναμορφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΔΛΤ

15  Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωμένα τέλη υδρευσης

16  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένα τέλη διαφημιστικής καταχώρησης στο διαφημιστικο  site του δήμου

17  Εξέταση αίτησης του κ. Ι. Μαλαματένια του Παναγιώτη για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένα τέλη υδρευσης

18  Επιστολή της HORE  genesis

19  Αίτημα για έκπτωση 50% στους εκπαιδευτικούς  του νησιού από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

                                                                                                                          

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

Διαβάστηκε 603 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2017 ΔΣ