ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017 13:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

Αλόννησος 30/1/2017                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ/λου 284

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                       Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Τσουκανά Μ. Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο

2)Καλογιάννη Κωνσταντίνο, Σύμβουλο

3)Αργυρίου Άγγελο, Αντιδήμαρχο

4)Καλογιάννη Θεόδωρο, Μέλος

5)Καλογιάννης Μιχαήλ πατ.Νικόλαος, μέλος

6)Αγάλλου Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Χριστίνα, Μέλος

10)Βλάϊκο Δημήτριο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Δημήτριο, Μέλος

14)Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

16)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 3 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ

2 Περί υπογραφής Σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδοχής ποσού και τρόπου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο πλαίσο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 - Αξονας Προτεραιότητας 4 Βιωσιμη Αστική Κινητικότητα

3 Περί κατανομής χρηματοδότησης 30.000 ευρω για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

4 Περί κατανομής δωρεάς του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ ποσού 2.000 ευρω για Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκάλεσε η Θεομηνία

5 Περί αποδοχής - κατανομής και ορισμού υπολόγου - διαχειριστή χρηματοδότησης του δήμου Αλοννήσου για το έργο 2003ΣΕ05500005 πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055

6 Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου στην Επιτροπή Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών σε κύριες κατοικίες και στις οικοσκευές καθως και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης βιοτικών αναγκών και πρόκλησης μόνιμων σωματικών βλαβών όσων κατοίκων           του δήμου Αλοννήσου επλήγησαν από τις έντονες χιονοπτώσεις θεομηνία Ιανουαρίου 2017

7 Πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2017 δήμου Αλοννήσου

8 Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρου/σμού του ΟΠΑΚΔΑ Γ τριμήνου 2016

9 Εγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων οικον. Ετους 2015 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

10 Περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017

11 Περί έγκρισης ή μη του 1ου ΑΠΕ για τη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ Δ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12 Περί έγκρισης ή μη του 1ου ΑΠΕ για την ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13 Αποδοχή ποσού 7.220 ευρω για κάλυψη λειτουργικων αναγκών σχολείων α κατανομή 2017 από ΚΑΠ και κατανομή 7.209,17 ευρω στις σχολικές επιτροπές

14 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτηρα έτους2017

15 Ενημέρωση και γνωμοδότηση περί της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1401782 - ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ της Κοσμοτε ΑΕ

16 Περί 1ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2017

17 Καταστάσεις εφημερευόντων φαρμακείων του δήμου έτους 2017

18 Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 2ου τριμήνου 2016

19 Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016

                                                                                                                          

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                   Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης

Διαβάστηκε 645 φορές