ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 01 Ιουλίου 2014 00:00

Ψήφισμα κατα της "συγκριτικής αξιολόγησης" του Ν. 4250/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Απόφασης: 97/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       Ημερ.   -//- : 23/06/2014

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Πρακτικού από τη Δημόσια Εκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 19/2014 από 23/06/2014.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 23ην Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 3506/20-06-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα πέντε -15- μέλη, ήτοι :

1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος 2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος 3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος 4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος 5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος 6.Βασίλειος Σουτζούκης, γραμματέας 7.Μπεσίνης Φίλιππος,σύμβουλος 8.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος, 9.Βασίλειος Καλογιάννης, σύμβουλος, 10.Κων/νος Δροσάκης

                                 Απόντες

1.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος 2.Θεοδώρου Χαρίκλεια σύμβουλος, 3.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος, 4.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος 5.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος 6.Βάϊος Μαλαματένιος, σύμβουλος, 7.Παναγιώτης Αναγνώστου

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

ΘΕΜΑ 1ο:

Ψήφισμα κατα της "συγκριτικής αξιολόγησης" του Ν. 4250/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 "Ενα μήνα πρίν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

Εν συνεχεία έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Πέτρο Βαφίνη ο οποίος είπε "Κατόπιν της από 17-06-2014 ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μαγνησίας για την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4250/2014 που αφορούν στην προκατασκευασμένη "αξιολόγηση" με την οποία απεφασίσθη η παρέμβαση στα δημοτικά συμβούλια των δήμων για την λήψη απόφασης μη εφαρμογής της συγκριτικής "αξιολόγησης" καλούν όλους τους δημάρχους του Νομού Μαγνησίας και τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια σε έκτακτες συνεδριάσεις τους, να δεσμευτούν με ανάλογες αποφάσεις ότι δεν θα προβούν στον καταμερισμό της ποσόστωσης σχετικα με το νέο σύστημα της "συγκριτικής αξιολόγησης"

Εμείς ως δήμος δεν έχουμε προσωπικό έχουμε μεγάλο έλλειμα προσωπικού τόσο στις διοικητικές υπηρεσίες όσο και στην τεχνική υπηρεσία και στην πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου από τις πρώτες αποφάσεις που θα παρθούν θα είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού προκειμένου να επανδρωθούν οι υπηρεσίες του δήμου διότι θέλουμε οι υπηρεσίες του δήμου πρός τους πολίτες να παραμείνουν δημόσιες. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην "αξιολόγηση" του Ν. 4250/2014 διότι οδηγεί σε απολύσεις των εργαζομένων (σ.σ με 9 εως 10 βαθμολογείται ποσοστό εως και 25% των υπαλλήλων, με 7 εως 8 βαθμολογείται ποσοστό εως και 60% των υπαλλήλων, με 1 εως 6 βαθμολογείται το 15% των υπαλλήλων)

Κατόπιν τούτου σας καλώ να εγκρίνετε το κάτωθι ψήφισμα "Το δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στο νόμο 4250/2014. Δηλώνει ότι θα περιφρουρήση τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του και αποφασίζει την μή εφαρμογή του Ν. 4250/2014 ώστε ο Δήμαρχος να μην προχωρήση στην έκδοση της απόφασης για τον επιμερισμό των ποσοστών.

Το δημοτικό συμβούλιο καταδικάζει την προωθούμενη αξιολόγηση, την πολιτική των απολύσεων και την διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα αγωνιστεί μαζί με τους εργαζομένους και τον λαό του νησιού για την κατάργηση του νόμου.

Οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι να μην προχωρήσουν σε καμμία ενέργεια υλοποίησης του νόμου, κανένας να μην βάλει την υπογραφή του σε αξιολογήσεις που θα οδηγήσουν σε απολύσεις εργαζομένων, να μην συμπράξουν στην ανθρωποφαγία και τον αλληλοσπαραγμό που επιχειρείται από το αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης του τόπου μας.

Εξασφάλιση μόνιμης- σταθερής εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους χωρίς καμμία εξαίρεση για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα.

                           Αποφασίζει κατα πλειοψηφία

1)Κρίνει το θέμα ως εξαιρετικα κατεπείγον

2)Εγκρίνει το κάτωθι ψήφισμα κατά της ¨Συγκριτικής Αξιολόγησης" του Ν.4250/2014

"Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στο νόμο 4250/2014.

Δηλώνει ότι θα περιφρουρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του και αποφασίζει την μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014, ώστε ο Δήμαρχος να μην προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης για τον επιμερισμό των ποσοστών.

To Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει την προωθούμενη αξιολόγηση, την πολιτική των απολύσεων και την διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα αγωνιστεί μαζί με τους εργαζομένους και τους κατοίκους του δήμου για την κατάργηση του νόμου.

Οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι να μην προχωρήσουν σε καμμία ενέργεια υλοποίησης του νόμου, κανένας να μην βάλει την υπογραφή του σε αξιολογήσεις που θα οδηγήσουν σε απολύσεις εργαζομένων, να μην συμπράξουν στην ανθρωποφαγία και τον αλληλοσπαραγμό που επιχειρείται από το συστημα διακυβέρνησης του τόπου μας.

Εξασφάλιση μόνιμης-σταθερής εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους χωρίς καμμία εξαίρεση για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα."

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος Φ.Μπεσίνης που δήλωσε παρών

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                          

Αναγνώστου Ζαφειρούλα         Αγάλλου         Νικόλαος

                              Βασιλείου       Μελπομένη

                               Παπαχρήστου     Κων/νος-Ορέστης

                               Καλογιάννης     Μιχαήλ

                               Σουτζούκης       Βασίλειος

                               Μπεσίνης       Φίλιππος

                               Παπαβασιλείου   Παναγιώτης

                               Καλογιάννης     Βασίλειος

                               Δροσάκης         Κων/νος

                            

Διαβάστηκε 1551 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ψήφισμα κατα της "συγκριτικής αξιολόγησης" του Ν. 4250/2014