ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 11:12

Διακήρυξη και Περίληψη για το έργο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 50.000,00€

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: 894,43 €, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ: 20.099,14 €, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 8.711,66 €, Γ.Ε. & Ο.Ε.: 5.346,94 €, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: 5.257,83 €, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 12,58 €, Φ.Π.Α. (24%): 9.677,42 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου: Αλόννησος, Τ.Κ.370 05, μέχρι και την Πέμπτη, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24243 50215 και 50216, Φαξ: 24243 50216, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Ηλιάνα Παπαμίχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις (μεμονωμένα ή σε κοινοπραξία) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  για  έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/2008)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 806,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 18.02.2017.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ05500005 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό των 15,00 €, που κατατίθεται στο ταμείο του Δήμου Αλοννήσου, εκτός αν οι υποψήφιοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Διαβάστηκε 825 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διακήρυξη και Περίληψη για το έργο «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 50.000,00€