Οι Αντιδήμαρχοι

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημήτριος Σκιάνης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Μιχάλης Καλογιάννης

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού, Θεόδωρος Μαλαματένιας

Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, Χρήστος Φλωρούς